Ренесансні портали Львова

В архітектурі 16-17 ст. було створено багато композиційних вирішень порталів та обрамувань прямокутних дверних і віконних отворів. Звичайна схема обрамлення з наличником і сандриком іноді мала (особливо у Львові) своєрідні відмінності, зокрема оздоблення низу лутки скульптурною розеткою, а також використання в композиціях обрамлень контрналичників, що їх вкривали різьбленням і мотивами так званих вушок.
Віконні обрамлення переважно повторювали композиції обрамлень дверей. У спорудах Львова часто застосовували надпортальні вікна.

Цей своєрідний композиційний прийом був поширений також у Чехії і Словаччині, де таке віконце називали «світликом». Серед цієї групи пам’яток слід відзначити обрамування входу в світлицю Чорна кам’яниця у Львові, яке вражає багатством пластичної орнаментації, досконалістю її малюнка і моделювання.


Складнішою була композиція аркових порталів, найпоширеніший тип яких включає в себе портик. Розвиток їх у 16-17 ст. характеризується посиленням пластичності композиційних рішень. При насиченій пластичній обробці фасаду портал вирішують у вигляді трохи відступаючого від стіни портика, оздобленого орнаментальним різьбленням (Чорна кам’яниця Львів). Часто він складається з півколонного портика, суцільно вкритого різьбленням (каплиця Трьох Святителів у Львові).

Іншу групу становлять портали, в яких орнаментальне різьблення відіграє меншу роль, а архітектоніка композиції ускладнюється (портал Золочівської церкви). До середини 17 ст. різьблення в порталах зберігається тільки у вигляді вставок (емблем), загальне ж пластичне розв’язання їх стає ще складнішим (арсенал у Львові, замок у Підгірцях та інші).


Портал Каплиці Трьох Святителів справедливо вважають за шедевр архітектурно-декоративного різьблення 17 ст. Він складається з обрамування аркового входу, оздобленого півколонним портиком на низькому п’єдесталі. Всі його елементи густо заповнено різьбленим рослинним орнаментом. Вдало знайдені співвідношення архітектурних форм порталу (в основі яких лежать пропорційні співвідношення функції золотого перетину) з рельєфом і масштабом різьблення та загальними особливостями фасаду каплиці становлять основу його художньої виразності.

Можна гадати, що цей портал був на той час взірцем для ряду подібних порталів, від яких до наших днів збереглися тільки окремі фрагменти.