До питання авторства портретів синів Костянтина Корнякта

Портрети Корняктів, вірогідно, створенні на замовлення братства одночасно з іконостасом для Успенської церкви. Таким чином, вирішилося б питання авторства, можливо, це була майстерня Федора Сеньковича. В портретах синів все ж помітні два цікавих моменти: незавершеність голів і порожні, підготовлені для написів площини, розміщені внизу портретів, при загальній живописній закінченості. Справді, зображень синів, як можна гадати, і не існувало, художник для відтворення подоби сина Олександра міг використати надгробну хоругву батька – між їхніми обличчями збережена родинна подібність. Пам’ять про Олександра могла не зберегтися, і природно, що в портреті звернено більше уваги на прикраси, в передачі яких відчувається смак і терпляча віртуозність ще старого гарту майстра, котрому близькими були вироби золотарів та інших ремісників. Тому з таким захопленням та бережливістю він малює чорний взірець на скатертині – в мотиві її складок відчутна нова естетична оцінка реальних предметів, у чому вже проступає схвильована піднесеність барокко.


Образ цього чепуристого, тендітного юнака художник наповнив суперечливою ускладненістю: в сумному його погляді наче застигло болюче почуття, а в усьому ясному вигляді світиться душевна чистота. Олександра порівнювали з «старим Соломоном», як доносить напис його епітафії в Перемишлі.
Портрет Костянтина-сина чіткіший за архітектонікою, в ньому відношення до постаті активно-динамічне, через зміщення її з центру дещо вліво. В точці перетину діагоналей, таким чином, розміщається рука, що стискає рукоять шаблі, яка стає незвичайно змістовним елементом для утримання компактної цілості постаті і посилення енергії образу. Це розуміння глибоко ренесансного мотиву було невідоме попереднього портрету, невідомою залишалась така композиційна ускладненість і Шимону Богушу. Очевидно, на портреті Костянтина-сина відбита творча установка майстерні Федора Сеньковича з активною участю учнів, не виключено й Миколи Петрахновича серед них, – згадаймо його органічно ренесансну спрямованість у творчості, цікавість до предметності та до складних діагональних композицій.


Коли Ви, шановний читачу, прибудете у Львів екскурсії одного дня познайомлять Вас з нашим славним минулим, зокрема й меценатською діяльністю родини Корняктів.