Відозва до всіx русинів міста Львова

Кілька екскурсійних маршрутів Львовом прокладені повз Оперний театр та театр імені Марії Заньковецької.

Але мало хто знає, що українські еліти Львова на початку 20го ст здійснювали збір коштів на побудову саме українського театру! Нижче подаємо копію відозви комітету будови народного українського театру у Львові до населення міста з закликом складати пожертвування для побудови будинку театру.

Відозва до всіx русинів міста Львова!

У золотій Празі пишається величава будівля, а на ній ясніє напис «Наpід собі!»

Се один з найкращих висловів культурного ровеня чеської нації, святиня народного духа – се чеський театр.

Лунає на величавих сценах слово інших народів, на приют своїй драматичній творчості будує великий нарід «свою хату», – лиш наш великий нарід, лиш наша Україна-Русь, як далека і велика, не має на рідній прадідній землі своєї власної сцени, не має свого народного театру!

Та нарід, що хоче жити і в вінці других народів розвиватись, мусить заспокоювати pівномірно всі свої культурні потреби і поступати рівночасно у всіх напрямах. Так і відчулось у нас загальне, велике бажання, що чимраз ширші обнімає круги, поставити в столиці руської землі, в стариннім городі князя Льва, народний руський театр.

Зі всіх сторін Русі пливуть жертви на сю ціль, а зібрані вже фонди послужили до закупна площі під будову театру, тай вибраний найширшою громадою «Комітет для будови Народного руського театру» поробив заходи для виготовлення плану нашої народної святині. В нашім культурнім подвигу мали ми також право надіятись, що край, який дає дуже значні квоти на культурні і національні цілі другої народності, прийде тут поміч; та нам поданої під такими условіями, що народна честь не позволяла єї приняти. Але руський народ довершитъ розпочате діло власними силами. Ми станемо до него цілою громадою і доложимо наших сил, щоб здвигнути в нашім городі рідну святиню штуки, щоб чудова мова нашого кобзаря і наших дум залунала чимскоріше на сцені народного руського театру у Львові!

Так бажаючи вже в найближчім часі розпочати будову, звертається комітет сею дорогою до найширших кругів русинів міста Львова, до всіх станів і верств, до всіх, у кого тліє хоч крихітка любові для України- Русі з зазивом, щоб несли по всій змозі свої жертви, чи богаті чи і найменші лепти на будову нашого театру.

Щоби управильнити загальну участь руського населення міста Львова в підмозі будови нашого театру, та улекшити жертводавцям складання їх датків, рішив комітет від дня 1 марта 1905 висилати кождого місяця до всіх місцевих русинів свого післанця, що буде мати повновласть відбирати добровільні дари. Просимо прийняти єго щиро і вписувати складані дари в дотичну книжку.

Браття! Русиини всіх міст Галичини надсилають щомісяця свої правильні жертви. Не вільно нам, Львовянам, остати в жертволюбності для так великої народної цілі поза ними.

Най цілий народ, всі верстви і весь найширший загал дасть вираз свого гарячого серця для так великого культурного діла. Най не буде ні одного між нами, що не зложив би на сю ціль своєї обильної жертви.

У Львові, в лютім 1905р.

За Комітет будови Народного руського театру

[Cім підписів]”